vasario
24

„Inoklaster LT“


Bendra kvietimo informacija:
 
Kvietimo pradžia: 2017 m. vasario 24 d.

Kvietimo pabaiga: 2017 m. gegužės 24 d. 
 
Kvietimo biudžetas: 23 169 602 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims); 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims); 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).
 
Tinkamas pareiškėjas: juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.
 
Kvietimo tikslas: skatinti privačiųjų juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas. 
 
Finansuojamos veiklos: investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai:
1.1. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių statybos išlaidos, jeigu pareiškėjas pagrindžia, kad tai efektyviausias ir ekonomiškiausias būdas;
1.2. MTEPI infrastruktūrai priskirtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto išlaidos, jeigu rekonstravimas, kapitalinis remontas pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką.
2. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas. Toliau nurodyto ilgalaikio turto įsigijimo ar finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe):
2.1. MTEPI infrastruktūrai priskirtini įrengimai, įranga, prietaisai ir įrenginiai;
2.2. kompiuterinė technika;
2.3. tiesiogiai MTEPI veikloms vykdyti bei kuriamoms tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietoms aprūpinti būtini baldai;
2.4. su MTEPI infrastruktūra ar jos panaudojimu susiję patentai, licencijos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 25 proc. visų tinkamų išlaidų.
 
Paraiškų pateikimo būdai: paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
 
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir jos priedus ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
 
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected].  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 24 d. 24:00.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. gegužės 24 d. 16:00.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. gegužės 24 d. 16:00.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Dokumentų sąrašas:
 
1. Kvietimo skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3. Paraiškos forma.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (4 priedas).

5. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

6. Klasterio veiklos planas. 

7. Klasterio veiklos plano priedas „Reikalingi ištekliai“ (pakoreguota 2017.05.16).

8. Verslo plano finansinės dalies pildymo instrukcija ir Verslo plano finansinė dalis.

9. Atviros prieigos centrų registras. 

10. Klasterių įrangos sąrašas.

11. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma. 

12. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

13. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

14. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
 

16Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
Seminaro pareiškėjams medžiaga:

Priemonės pristatymas.


Valstybės pagalbos reikalavimai priemonei "Inoklaster LT".

K
lasteriai – galimybės verslui.

Konsultacijos:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Gitana Cieminienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7465.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866. 

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.