Neperkančiųjų organizacijų pirkimai

>>> Informacija, susijusi su prisijungimu prie Duomenų mainų svetainės. 

Kviečiame susipažinti su dokumentais juridiniams asmenims, kurie nėra perkančiosios organizacijos (netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas):

1.
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 40 skirsnis.

2. Projekto pirkimo plano forma. 


3. Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vykdant pirkimus naudojamų dokumentų ir formų pavyzdžiai:

Kviečiame susipažinti su aktualiomis rekomendacijomos:
Informacija atnaujinta 2018 m. kovo 20 d.