Karjera

Mes tikime, kad tik sąžiningas, atsakingas ir profesionalus darbas kuria kiekvieno iš mūsų ir visos šalies klestėjimą.
Mes vertiname bendradarbiavimą ir pagarbą.

Jei norite savo žiniomis, patirtimi, pasaulėžiūra prisidėti prie mūsų organizacijos, realizuoti save, tobulėti, kviečiame prisijungti prie kompetentingų, draugiškų ir energingų darbuotojų kolektyvo. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje įsigaliojo nauja struktūra, su kuria galima susipažinti čia. 

Vadovaujantis LVPA asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kandidatų asmens duomenys ir pateikti dokumentai tvarkomi ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo datos. Nesutinkant su saugojimo laikotarpiu, prašome informuoti  karjera @lvpa.lt. Daugiau informacijos apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą rasite pranešime apie asmens duomenų apsaugą.


 

Darbo pasiūlymai

KOMUNIKACIJOS VADOVAS (Vyresnysis patarėjas(-ė) Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyriuje)

Mes Tau patikėsime:
kurti ir įgyvendinti išorinės ir vidinės komunikacijos strategiją;
komunikuoti su Agentūros veikla susijusią informaciją skaitmeninėje erdvėje;
plėtoti Agentūros įvaizdį, profilį, identitetą bei didinti žinomumą;
populiarinti ES investicijas verslui;
organizuoti dirbtuves, konsultacijas, kitus renginius klientams (pareiškėjams ir projektų vykdytojams) pagrindiniuose ES investicijų valdymo verslui procesuose;
atlikti žiniasklaidoje skelbiamos informacijos analitiką, susijusią su LVPA paslaugomis, rengti atsakymus ir pranešimus žiniasklaidai;
analizuoti rezultatus ir rengti ataskaitas;
vadovauti komunikacijos komandai.
 
Mes tikimės, kad Tu: 
esi kūrybiškas(-a) ir iniciatyvus(-i), sklandžiai dėstai mintis žodžiu ir raštu ;
gebi savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis vertę kuriančius darbo metodus;
turi 2 metų su pareigybės funkcijomis susijusios darbo patirties;
turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;  
moki anglų ir (arba) prancūzų, vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu;
domiesi naujausiomis tendencijomis komunikacijoje ir rinkodaroje;
išmanai verslo  procesus, domiesi tvariu požiūriu į ES investicijąs.
 
Tavęs laukia:
erdvė idėjoms ir saviraiškai;
galimybė ugdyti socialines, praktines, ES investicijų aplinkos kompetencijas;
komandinis darbas ir  nuolatinis tobulėjimas.
 
El. paštu karjera@lvpa.lt atsiųsk gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba bei atsakyk į klausimą: Kodėl nori užimti šias pareigas? Laiško temoje nurodyk pareigų pavadinimą. 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, o su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais susisieksime per 2 savaites nuo CV gavimo dienos. Konfidencialumą garantuojame. 
 
Papildomą informaciją apie LVPA administruojamas priemones galima rasti http://lvpa.lt/lt/teikiantiems-paraiskas.  

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ EKSPERTAS (-Ė) (PROJEKTŲ EKSPERTŲ SKYRIUJE)

Mes Tau patikėsime:
administruojant Europos Sąjungos investicijomis finansuojamus projektus, teikti ekspertines konsultacijas ir (ar) išvadas, pagal rizikos analizę arba kitus įtarimus apie galimus pažeidimus, viešųjų pirkimų srityje;
teikti konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais LVPA darbuotojams atliekant pirkimų priežiūrą;  
pagal kompetenciją dalyvauti įtariamų pažeidimų tyrime;
atlikti projektų patikras vietose;
esant poreikiui vesti mokymus LVPA darbuotojams ir projektų vykdytojams viešųjų pirkimų klausimais. 
 
Mes tikimės, kad Tu: 
turi puikius komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, orientaciją į klientų poreikius ir rezultatą ieškant abipusiai optimalaus sprendimo; 
gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, rinktis vertę kuriančius darbo metodus;
gebi savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, esi atidus (-i);
turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;  
turi 1 metų su pareigybės funkcijomis susijusią darbo patirtį; 
žinai ir gebi taikyti pareigybės funkcijų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;
moki naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis.
moki anglų ir (arba) prancūzų, vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu;
žinai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.
 
Tavęs laukia:
įdomus ir atsakingas darbas; 
iššūkiai siekiant ekspertinio vertinimo lyderystės ES investicijų agentūrų tarpe.
 
El. paštu karjera@lvpa.lt atsiųsk gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba bei atsakyk į klausimą: Kodėl nori užimti šias pareigas? Laiško temoje nurodyk pareigų pavadinimą. 
 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, susisieksime su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais. Konfidencialumą garantuojame. 
 
Papildomą informaciją apie LVPA administruojamas priemones galima rasti http://lvpa.lt/lt/teikiantiems-paraiskas


 

PROJEKTŲ FINANSININKAS (-Ė) Projektų finansų grupėje (Terminuota darbo sutartis)

Mes Tau patikėsime:
Tikrinti projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus (finansinę dalį).
Teikti informaciją projektų vykdytojams išlaidų tinkamumo klausimais.
Rengti sprendimų projektus dėl lėšų grąžinimo.
Rengti ir teikti paraiškas asignavimų valdytojui dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams.
Registruoti informaciją apie atliekamus projekto administravimo veiksmus informacinėje sistemoje (SFMIS).
Dalyvauti atliekant patikras projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje.
 
Mes tikimės, kad Tu: 
gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
gebi savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis vertę kuriančius darbo metodus;
sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu;
turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, pageidautina ekonomikos ar finansų krypties išsilavinimą;
žinai ir moki taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
moki anglų ir (arba) prancūzų, vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu;
moki naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis;
žinai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.
 
Tavęs laukia:
įdomus ir atsakingas darbas;
galimybė ugdyti socialines, praktines, ES investicijų aplinkos kompetencijas;
naujų darbuotojų adaptacijos programa; 
galimybė dalyvauti įvairių vidinių projektų ir iniciatyvų įgyvendinime.
 
El. paštu karjera@lvpa.lt atsiųsk gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba bei atsakyk į klausimą: Kodėl nori užimti šias pareigas? Laiško temoje nurodyk pareigų pavadinimą. 
 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, o su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais susisieksime per 2 savaites nuo CV gavimo dienos. Konfidencialumą garantuojame. 

 

VALSTYBĖS PAGALBOS EKSPERTAS (-Ė) (PROJEKTŲ EKSPERTŲ SKYRIUJE)

Mes Tau patikėsime:
teikti ekspertines išvadas valstybės pagalbos ir konkurencijos teisės srityse;
teikti konsultacijas ir analitines išvadas LVPA darbuotojams.
 
Mes tikimės, kad Tu: 
turi puikius veiklos planavimo, organizavimo, koordinavimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, orientaciją į klientų poreikius ir rezultatą ieškant abipusiai optimalaus sprendimo; 
gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, rinktis vertę kuriančius darbo metodus;
gebi savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, esi atidus (-i);
turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;  
turi ne mažesnę kaip 2 metų panašaus darbo patirtį; 
žinai ir moki taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą; 
moki anglų ir (arba) prancūzų, vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu;
moki naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis.
 
Tavęs laukia:
įdomus ir atsakingas darbas; 
iššūkiai siekiant valstybės pagalbos (state aid) metodinės lyderystės ES investicijų agentūrų tarpe; 
draugiška komanda, su kuria galėsi mokytis, tobulėti ir ugdyti socialinius, praktinius (techninius), integravimo (kontekstas) gebėjimus;
galimybė dalyvauti įvairių vidinių projektų ir iniciatyvų įgyvendinime.
 
El. paštu karjera@lvpa.lt atsiųsk gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba bei atsakyk į klausimą: Kodėl nori užimti šias pareigas? Laiško temoje nurodyk pareigų pavadinimą. 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, o su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais susisieksime per 2 savaites nuo CV gavimo dienos. Konfidencialumą garantuojame. 
 
Papildomą informaciją apie LVPA administruojamas priemones galima rasti čia.  

IT VEIKLOS VADOVAS (-Ė) (ANALIZĖS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUJE)

Mes Tau patikėsime:
atlikti informacinių sistemų poreikių analizę ir plėtoti informacines sistemas;
inicijuoti, valdyti informacinių sistemų plėtros projektus įgyvendinant Informacinių technologijų strategiją; 
analizuoti, modeliuoti duomenų srautus, informacijos vientisumą LVPA;
dalyvauti sprendžiant kokybinius kompiuterinės ir sisteminės programinės įrangos įsigijimo klausimus;
diegti, prižiūrėti ir atnaujinti serverių sisteminę, taikomąją programinę įrangą (programas) bei operacines sistemas;
analizuoti, bandyti, testuoti, diegti ir prižiūrėti informacinių sistemų bei duomenų saugos technologijas;
dalyvauti administruojant LVPA tarnybines stotis, techninių išteklių paskirstymą, užtikrinti programinės įrangos priežiūrą.
 
Mes tikimės, kad Tu: 
turi puikius veiklos koordinavimo, komunikavimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, orientaciją į rezultatą; 
gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, rinktis vertę kuriančius darbo metodus;
puikiai moki naudotis informacinių sistemų, taikomosiomis programomis;
sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu;
turi nemažesnį kaip 2 metų informacinių sistemų diegimo, taikomųjų programų įgyvendinimo ar projektinio darbo patirtį; 
turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;  
moki anglų ir (arba) prancūzų, vokiečių kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu;
žinai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.
 
Tavęs laukia:
įdomus ir atsakingas darbas;
komandinis darbas ir  nuolatinis tobulėjimas;
iššūkiai ir galimybės tobulinant LVPA IT sistemą ir skaitmenizuojant veiklos procesus;
draugiška komanda, su kuria galėsi mokytis, tobulėti ir ugdyti socialinius, praktinius (techninius), integravimo (ES investicijų kontekstas) gebėjimus;
galimybė dalyvauti įvairių vidinių projektų ir iniciatyvų įgyvendinime.
 
El. paštu karjera@lvpa.lt atsiųsk gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba bei atsakyk į klausimą: Kodėl nori užimti šias pareigas? Laiško temoje nurodyk pareigų pavadinimą. 
 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, o su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais susisieksime per 2 savaites nuo CV gavimo dienos. Konfidencialumą garantuojame. 
   

PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) VERSLO SKATINIMO PROJEKTŲ SKYRIUJE (darbas pagal terminuotą ir neterminuotą darbo sutartį)

PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SKYRIUJE (darbas pagal terminuotą ir neterminuotą darbo sutartį)

PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) MOKSLO IR INOVACIJŲ PROJEKTŲ SKYRIUJE (Darbas pagal terminuotą ir neterminuotą darbo sutartį)

PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) VERSLO PRODUKTYVUMO PROJEKTŲ SKYRIUJE (darbas pagal terminuotą ir neterminuotą darbo sutartį)

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.