Karjera

Mes tikime, kad tik sąžiningas, atsakingas ir profesionalus darbas kuria kiekvieno iš  mūsų ir visos šalies klestėjimą.
Mes vertiname bendradarbiavimą ir pagarbą.
Jei norite savo žiniomis, patirtimi, pasaulėžiūra prisidėti prie mūsų organizacijos, realizuoti save, tobulėti, kviečiame prisijungti prie kompetentingų, draugiškų ir energingų darbuotojų kolektyvo. 
Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 21 d. 

 

Darbo pasiūlymai

PROJEKTŲ VADOVŲ MOKSLO IR INOVACIJŲ PROJEKTŲ SKYRIUJE (darbas pagal terminuotą darbo sutartį)

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautinio konkurencingumo didinimui skirtas nacionalines strategijas ir programas, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus sklaidą.
Daugiau informacijos  www.lvpa.lt, www.esinvestijos.lt
 

Jei esi žingeidus, domiesi mokslo pažanga ir kuriamomis inovacijomis versle, Tave motyvuoja nuolatinis tobulėjimas, esi greitos orientacijos, organizuotas, atidus detalėms, dėmesingas klientams, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

Mes Tau patikėsime:
 • vertinti paraiškas;
 • administruoti projektus;
 • atlikti poprojektinę priežiūrą;
 • ir kitas funkcijas
 
Mes tikimės, kad Tu:
 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį, pageidautina vadybos, ekonomikos, finansų, teisės, fizinių, technologinių mokslų krypties). 
 • žinai ir moki taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu.
 • moki anglų ir (arba) prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu.
 • gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • gebi savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus.
 • moki naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis.
 • žinai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.
 
Būtų puiku, jei:
 • turėtum žinių įmonių finansinės būklės, veiklos vertinimo, viešųjų pirkimų srityse;
 • darbo patirties dirbant su mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektais.
 
Tavęs laukia:
 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • galimybė  ugdyti asmenines ir profesines kompetencijas;
 • naujų darbuotojų adaptacijos programa;
 • galimybė įnešti savo indėlį  įgyvendinant  įvairias iniciatyvas;
 • komandinė atmosfera ir profesionalių iššūkių kupina kasdienybė.
 
Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba siųsk el. paštu  karjera@lvpa.lt   su nuoroda "Projektų vadovas Mokslo ir inovacijų projektų skyriuje".
 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, o su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais susisieksime per 2 savaites nuo CV gavimo dienos. Konfidencialumą garantuojame.
 
Papildomą informaciją apie LVPA administruojamas priemones galima rasti  čia.

Galioja iki gruodžio 28 d.

PROJEKTŲ VADOVŲ VERSLUMO SKATINIMO PROJEKTŲ SKYRIUJE (pagal terminuotą ir neterminuotą darbo sutartis)

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautinio konkurencingumo didinimui skirtas nacionalines strategijas ir programas, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus sklaidą.
Daugiau informacijos
  www.lvpa.lt, www.esinvestijos.lt
 
Jei Tave motyvuoja nuolatinis tobulėjimas, esi greitos orientacijos, organizuotas, atidus detalėms, dėmesingas klientams, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.


Mes Tau patikėsime:
 • vertinti paraiškas;
 • administruoti projektus;
 • atlikti poprojektinę priežiūrą;
 • ir kitas funkcijas
 
Mes tikimės, kad Tu:
 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį, pageidautina vadybos, ekonomikos ar finansų mokslų krypties). 
 • žinai ir moki taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu.
 • moki anglų ir (arba) prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu.
 • gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • gebi savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus.
 • moki naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis.
 • žinai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.
 
Būtų puiku, jei:
 • turėtum žinių įmonių finansinės būklės, veiklos vertinimo, viešųjų pirkimų srityse;
 • darbo patirties paraiškų vertinimo, projektų administravimo srityse;
 
Tavęs laukia:
 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • galimybė  ugdyti asmenines ir profesines kompetencijas;
 • naujų darbuotojų adaptacijos programa;
 • galimybė įnešti savo indėlį  įgyvendinant  įvairias iniciatyvas;
 • komandinė atmosfera ir profesionalių iššūkių kupina kasdienybė.
 
Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba siųsk el. paštu  karjera@lvpa.lt   su nuoroda "Projektų vadovas Verslumo skatinimo projektų skyriuje".
 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, o su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais susisieksime per 2 savaites nuo CV gavimo dienos. Konfidencialumą garantuojame.
 
Papildomą informaciją apie LVPA administruojamas priemones galima rasti  čia.

Galioja iki gruodžio 27 d.
 

PROJEKTŲ VADOVŲ ENERGETIKOS PROJEKTŲ SKYRIUJE((pagal terminuotą ir neterminuotą darbo sutartis)

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautinio konkurencingumo didinimui skirtas nacionalines strategijas ir programas, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus sklaidą.
Daugiau informacijos  www.lvpa.lt, www.esinvestijos.lt
 
Jei Tave motyvuoja nuolatinis tobulėjimas, esi greitos orientacijos, organizuotas, atidus detalėms, dėmesingas klientams, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

Mes Tau patikėsime:
 • vertinti paraiškas;
 • administruoti projektus;
 • atlikti poprojektinę priežiūrą;
 • ir kitas funkcijas 
 
Mes tikimės, kad Tu:
 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį, pageidautina vadybos, ekonomikos, inžinerijos, finansų arba fizinių, technologinių mokslų krypties). 
 • žinai ir moki taikyti LR ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.
 • sklandžiai dėstai mintis raštu ir žodžiu.
 • moki anglų ir (arba) prancūzų kalbą pažengusiojo vartotojo (B1) lygmeniu.
 • gebi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • gebi savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus.
 • moki naudotis „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis.
 • žinai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus.
 
Būtų puiku, jei:
 • turėtum žinių įmonių finansinės būklės, veiklos vertinimo, viešųjų pirkimų srityse;
 • darbo patirties paraiškų vertinimo, projektų administravimo, energetikos srityse;
 
Tavęs laukia:
 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • galimybė  ugdyti asmenines ir profesines kompetencijas;
 • naujų darbuotojų adaptacijos programa;
 • galimybė įnešti savo indėlį  įgyvendinant  įvairias iniciatyvas;
 • komandinė atmosfera ir profesionalių iššūkių kupina kasdienybė.
 
Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių kalba siųsk el. paštu  karjera@lvpa.lt   su nuoroda "Projektų vadovas Energetikos projektų skyriuje".
 
Dėkojame visiems atrankoje dalyvausiantiems kandidatams, o su labiausiai reikalavimus atitinkančiais kandidatais susisieksime per 2 savaites nuo CV gavimo dienos. Konfidencialumą garantuojame.
Papildomą informaciją apie LVPA administruojamas priemones galima rasti  čia.


Galioja iki gruodžio 27 d.
 

Tapkite ekspertu

Jeigu atitinkate keliamus reikalavimus ir norėtumėte prisidėti prie skaidraus, teisėto ir ekonomiškai pagrįsto ES struktūrinių fondų lėšų paskirstymo bei užtikrinti efektyvią ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą, kviečiame siųsti savo CV ir diplomų kopijas adresu.: v.lileika@lvpa.lt.
 
Atkreipiame dėmesį, kad aktualios agronomijos ir maisto technologijos, fizikos, chemijos, biochemijos, informatikos, bioinformatikos, biologijos, medicinos, farmacijos, edukologijos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, energetikos ir termoinžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos, matavimų inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos ir kt. panašių sričių kompetencijos. 
 
Taip pat aukščiau nurodytu el. p. adresu kviečiame teikti pasiūlymus, kurie, Jūsų manymu, padėtų tobulinti LVPA ekspertinio vertinimo organizavimą.

Ekspertinio vertinimo organizavimo skiltis.