Kontaktai

 
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nevartojant lietuviškų raidžių:
vardas.pavarde@lvpa.lt.

Direktoriaus priėmimo valandos - antradieniais, nuo 14:30 iki 16.30, kviečiame registruotis el. paštu info@lvpa.lt arba 8 620 75 756.

Kviečiame pasikonsultuoti dėl planuojamų kvietimų paraiškoms teikti:
 
  DIREKTORIUS
  Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Aurimas Želvys   8 620 75 756   aurimas.zelvys@lvpa.lt

  INVESTICIJŲ VALDYMO TARNYBA

Tarnybą sudaro Mokslo ir inovacijų, Verslo skatinimo, Verslo produktyvumo, Viešųjų investicijų projektų skyriai, Projektų finansų grupė.
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Direktorė   Agnė Vaitkūnienė   8 645 53 173   agne.vaitkuniene@lvpa.lt
  Direktoriaus pavaduotojas   Arūnas Burinskas   8 687 07 065   arunas.burinskas@lvpa.lt

 
 Mokslo ir inovacijų projektų skyrius

 Kuruojamos priemonės
„Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, „Smart FDI“, „InoConnect“, „Inogeb LT", „Intelektas LT-2“, „Inoklaster LT/Skaitmeninių inovacijų centrai“, „Eksperimentas“, „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, „Smartinvest LT“, „Smartinvest LT+“.
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vedėja   Inga Lukošiūnaitė   8 616 46 068   inga.lukosiunaite@lvpa.lt
  Vedėjo pavaduotoja   Jūratė Jakaitienė   8 615 38 016   jurate.jakaitiene@lvpa.lt
  Vyriausiasis projektų vadovas   Stanislovas Dabušinskas   8 612 56 394   stanislovas.dabusinskas@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Lina Mačiūnienė   8 612 08 059   lina.maciuniene@lvpa.lt
  Vyriausiasis projektų vadovas   Valdas Maksvytis   8 682 81 377   valdas.maksvytis@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Gitana Mikalauskienė   8 618 48 127   gitana.mikalauskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovas
  Lukas Dovydavičius
  8 687 69 067
  Projektų vadovė   Jurga Laurinaitytė   8 687 01 977   jurga.laurinaityte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Simona Valintėlienė   8 682 72 832   simona.valinteliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Julita Minalgaitė   8 687 58 042   julita.minalgaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Agnė Kuzminskė   8 616 35 938   agne.kuzminske@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Evelina Kurklietytė   8 687 05 467   evelina.kurklietyte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Gražina Sabalė   8 687 02 751   grazina.sabale@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Aušra Barrientos   8 687 01 099   ausra.barrientos@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kristina Sakalauskienė   8 619 82 857   kristina.sakalauskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Elvyra Kartanaitė   8 687 64 471    elvyra.kartanaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Sandra Trinkūnienė   8 615 39 156   sandra.trinkuniene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Audronė Mažulytė   8 687 07 103   audrone.mazulyte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Diana Stančiūtė    8 698 39 098   diana.stanciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Simona Ilevičiūtė   8 612 97 849   simona.ileviciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Viktorija Trinkūnaitė   8 615 37 964   viktorija.trinkunaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kristina Venckevičienė   8 687 64 430   kristina.venckeviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rūta Zubrienė   8 687 03 436   ruta.zubriene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Giedrė Jarienė   8 682 03 101    giedre.jariene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rasa Venciuvienė   8 687 08 923   rasa.venciuvienė@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kristina Telyčėnaitė   8 686 65 067   kristina.telycenaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Gitana Grigalienė   8 687 60 146   gitana.grigaliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Jolita Agnė Vaitonytė    8 687 63 969   jolita.vaitonyte@lvpa.lt
  Specialistė   Oksana Kočetkovaitė    8 615 32 736    oksana.kocetkovaite@lvpa.lt

Verslo skatinimo projektų skyrius

Kuruojamos priemonės: „Eco-inovacijos LT+“, „Eco-inovacijos LT“, „Verslo klasteris LT“, „Naujos galimybės LT“, „Verslumas LT“, „Tarptautiškumas LT“, „Expo sertifikatas LT“, „Auditas pramonei LT“, „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“, „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.
 
 Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
 Vedėja   Gintarė Kuncaitytė   8 620 16 924   gintare.kuncaityte@lvpa.lt
 Vedėjo pavaduotoja   Monika Kemežytė-Vaitiekūnienė   8 618 35 498   monika.kemezyte-vaitiekuniene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Dovilė Sabienė   8 698 59 913   dovile.sabiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Kornelija Ada Čaplienė   8 682 72 870   kornelija.capliene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Katažina Viktorija Rynkevič   8 687 08 419   katazina.rynkevic@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Agnė Peteraitienė   8 682 18 263   agne.peteraitiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Sandra Leiburė   8 687 65 279   sandra.leibure@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Vytis Žukauskas   8 687 08 725   vytis.zukauskas@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Milda Lukauskienė   8 687 04 120   milda.lukauskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Laura Kurgonaitė   8 682 70 371   laura.kurgonaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Kristina Balsienė   8 612 75 390   kristina.balsiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Ania Artisiuk   8 687 66 960   ania.artisiuk@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rimantė Laurinavičiūtė   8 620 38 439   rimante.laurinaviciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Dovilė Vaidilaitė   8 682 88 934   dovile.vaidilaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Laura Brigytė   8 616 17 406   laura.brigyte@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Ričardas Raščiukas   8 687 09 023   ricardas.rasciukas@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Diana Jasinskienė   8 616 54 921   diana.jasinskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Deimantė Spaičienė   8 687 61 353    deimante.spaiciene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Viktorija Riaubė   8 612 85 713    viktorija.riaube@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Lauryna Kisielienė   8 682 86 961      lauryna.kisieliene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Justina Klovaitė   8 620 31 859   justina.klovaite@lvpa.lt
  Specialistė   Lina Čeponytė   8 620 16 925   lina.ceponyte@lvpa.lt

Verslo produktyvumo projektų skyrius

Kuruojamos priemonės: „Regio potencialas LT“, „Regio Invest LT+“, „Pramonės skaitmeninimas LT“, „DPT pramonei LT+“, „Dizainas LT“, „Procesas LT“, „E-verslas LT“. 
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vedėja   Sigita Skrebė   8 616 46 063   sigita.skrebe@lvpa.lt
  Vedėjo pavaduotoja   Elena Karolienė   8 687 32 705   elena.karoliene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Dovilė Zaleskienė   8 687 04 483   dovile.zaleskiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Vaida Galvonienė   8 687 61 577   vaida.galvoniene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Giedrė Indriulienė   8 687 08 396   giedre.indriuliene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Gintarė Staknienė   8 614 54 370   gintare.stakniene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Neringa Juškienė   8 618 67 308   neringa.juskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Indrė Garbenčiūtė   8 687 04 091   indre.garbenciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Lina Medimaitė   8 687 04 897   lina.medimaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Brigita Sidikerskytė   8 687 02 485   brigita.sidikerskyte@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Lina Budvytė   8 618 09 088   lina.budvyte@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Šarūnas Pavilonis   8 612 00 896    sarunas.pavilonis@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Deimantė Vaisiūnaitė   8 687 64 613   deimante.vaisiunaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Ingrida Juozulynaitė   8 687 07 619   ingrida.juozulynaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Brigita Taran   8 616 02 106   brigita.taran@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Jurgita Kutkienė   8 687 03 165   jurgita.kutkiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Žaneta Vilionienė   8 620 86 593   zaneta.vilioniene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Jūratė Gružinskienė   8 682 91 372   jurate.gruzinskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Justina Padvelskienė   8 687 06 885   justina.padvelskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė    Aušra Jarmoškienė    8 618 38 227   ausra.jarmoskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė    Brigita Sokolovaitė   8 687 66 523   brigita.sokolovaite@lvpa.lt
  Projektų vadovė     Rasa Abramavičiūtė   8 682 87 396   rasa.abramaviciute@lvpa.lt
  Projektų vadovė     Milda Kairytė   8 620 45 624   milda.kairyte@lvpa.lt
  Projektų vadovė    Benedikta Daukšaitė   8 687 08 812   benedikta.dauksaite@lvpa.lt
  Specialistė   Danutė Čičinskaitė   8 698 59 442   danute.cicinskaite@lvpa.lt

Viešųjų investicijų projektų skyrius

Kuruojamos priemonės: „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“, „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“, „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“, „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“, „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“, „Katilų keitimas namų ūkiuose“, „SmartParkas LT“, „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“, „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“, „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“, „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.  
 
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vedėja   Kristina Dėjė   8 645 30 280   kristina.deje@lvpa.lt
  Vedėjo pavaduotoja   Vaida Lapinskienė   8 619 85 099   vaida.lapinskiene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Egida Kunigėlienė   8 687 32 986   egida.kunigeliene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Alina Makevičienė   8 687 61 592   alina.makeviciene@lvpa.lt
  Vyriausioji projektų vadovė   Laura Rudžiūtė   8 687 07 086   laura.rudziute@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Laimutė Kacevičienė   8 698 17 052    laimute.kaceviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rita Kriaučiūnienė   8 687 06 580   rita.kriauciuniene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Inga Buinauskienė   8 687 01 581   inga.buinauskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Vaidas Stiga   8 687 63 305   vaidas.stiga@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Vaida Petkevičienė   8 687 66 153   vaida.petkeviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Mindaugas Vainauskas   8 687 66 569   mindaugas.vainauskas@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Rūta Navikienė   8 614 39 981   ruta.navikiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Olėsia Palubinskienė   8 687 03 177   olesia.palubinskiene@lvpa.lt
  Projektų vadovė   Justina Simonavičienė   8 682 24 969   justina.simonaviciene@lvpa.lt
  Projektų vadovas   Rimantas Gruodis   8 687 60 114   rimantas.gruodis@lvpa.lt
  Specialistė   Asta Lančinskienė   8 614 45 442   asta.lancinskiene@lvpa.lt

Projektų finansų grupė
  Pareigos   Vardas, pavardė   Telefonas   El. paštas
  Vyresnysis patarėjas   Gintaras Jurevičius   8 687 32 731   gintaras.jurevicius@lvpa.lt
  Patarėja   Sandra Gylienė   8 645 31 785   sandra.gyliene@lvpa.lt
  Vyresnioji projektų finansininkė   Evgenija Grigoruk-Babičeva   8 618 09 348   evgenija.grigoruk@lvpa.lt
  Vyresnioji projektų finansininkė   Dalia Vegienė   8 687 62 758   dalia.vegiene@lvpa.lt
  Vyresnioji projektų finansininkė   Teresa Mateiko   8 687 06 812   teresa.mateiko@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Jūratė Lukšienė   8 687 08 689   jurate.luksiene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Henrika Vilkončienė   8 687 05 449   henrika.vilkonciene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Rita Mikulėnienė   8 614 81 429   rita.mikuleniene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Jolanta Jakubauskienė   8 682 68 231   jolanta.jakubauskiene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Donata Liubinienė   8 687 69 284   donata.liubiniene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Vida Grudzinskienė   8 687 03 353   vida.grudzinskiene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Loreta Balčytytė   8 618 38 469   loreta.balcytyte@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Vainorė Ambrazevičienė   8 687 58 913   vainore.ambrazeviciene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Ilona Beeršteinė   8 686 83 498   ilona.beersteine@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Asta Rukšėnienė   8 687 01 774   asta.rukseniene@lvpa.lt
  Projektų finansininkė   Birutė Makuškienė   8 645 53 185   birute.makuskiene@lvpa.lt

VEIKLOS PROCESŲ IR RIZIKOS VALDYMO TARNYBA

Tarnybą sudaro Teisės ir aptarnavimo, Rizikos ir kokybės valdymo, Analizės ir informacinių technologijų skyriai.
 
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Direktorius Saulius Merkys (8 616) 46 062 saulius.merkys@lvpa.lt

Teisės ir aptarnavimo skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Rokas Didžiapetris   8 618 12 136 rokas.didziapetris@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja Alma Ramanauskienė   8 687 32 716 alma.ramanauskiene@lvpa.lt
Vyriausioji specialistė Ilona Šaltienė   8 687 24 892 ilona.saltiene@lvpa.lt
Teisininkė Dovilė Varoneckienė   8 687 06 259  dovilė.varoneckienė@lvpa.lt
Teisininkė-viešųjų pirkimų specialistė Ina Buikienė   8 687 54 932 ina.buikiene@lvpa.lt
Specialistė Jolanta Nebilevičienė   8 618 12 138 jolanta.nebileviciene@lvpa.lt
Specialistė Jurgita Baronaitė   8 620 16 926 jurgita.baronaite@lvpa.lt
Specialistė Irena Aleksiejūnienė   8 618 32 258 irena.aleksiejuniene@lvpa.lt

Rizikos ir kokybės valdymo skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Algirdas Vaidotas   8 682 15 746 algirdas.vaidotas@lvpa.lt
Vedėjo pavaduotoja Aurelija Babiliūtė   8 682 82 359 aurelija.babiliute@lvpa.lt
Rizikos valdymo vadovė Dalia Dačinskaitė   8 615 40 454 dalia.dacinskaite@lvpa.lt
Veiklos procesų vadovė Jolita Spudulienė   8 698 23 202 jolita.spuduliene@lvpa.lt
Kokybės projektų vadovė Rūta Grigolytė   8 682 80 611 ruta.grigolyte@lvpa.lt
Vyriausiasis kokybės ekspertas Raimondas Jankūnas   8 618 12 137 raimondas.jankunas@lvpa.lt
Vyresnysis kokybės ekspertas Rimantas Palionis   8 687 64 833 rimantas.palionis@lvpa.lt
Vyresnysis kokybės ekspertas Augustinas Dziena   8 682 99 344 augustinas.dziena@lvpa.lt
Vyresnioji kokybės ekspertė Mažvydė Kemerzūnė   8 614 83 419 mazvyde.kemerzune@lvpa.lt
Veiklos procesų analitikas Tomas Vaičiulis   8 618 72 927 tomas.vaiciulis@lvpa.lt

Analizės ir informacinių technologijų skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Valentinas Šarėjus   8 610 66 175 valentinas.sarejus@lvpa.lt
IT veiklos vadovas Vaidas Ulkė   8 673 02 917 vaidas.ulke@lvpa.lt
Vyriausiasis analitikas Tomas Jankauskas   8 618 12 135 tomas.jankauskas@lvpa.lt
Analitikė Nijolė Vireliūnaitė   8 687 60 334 nijole.vireliunaite@lvpa.lt
Analitikė Miglė Bartaševičienė   8 682 84 182 migle.bartaseviciene@lvpa.lt
IT specialistas Valdas Vaitukaitis   8 610 66 174 valdas.vaitukaitis@lvpa.lt
IT specialistas Tomas Čereška   8 616 73 714 tomas.cereska@lvpa.lt

Žmogiškųjų išteklių ir komunikacijos skyrius      
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vedėja (žmogiškųjų išteklių klausimais) Nomeda Bepirštytė   8 687 32 803 nomeda.bepirstyte@lvpa.lt
Vyresnysis patarėjas (komunikacijos klausimais) Eugenijus Kryžanovskis   8 682 87 571 eugenijus.kryzanovskis@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių projektų vadovė Daiva Cicėnienė   8 646 98 116 daiva.ciceniene@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių projektų vadovė Jūratė Nemanytė   8 682 96 342 jurate.nemanyte@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių specialistė Indrė Kazlauskienė   8 612 77 869 indre.kazlauskiene@lvpa.lt
Žmogiškųjų išteklių specialistė Kristina Tarasevičienė   8 620 75 756 kristina.taraseviciene@lvpa.lt
Komunikacijos specialistė Aistė Skirmantienė   8 687 07 119 aiste.skirmantiene@lvpa.lt
Komunikacijos projektų vadovė  Vitalija Kostinaitė   8 695 65 007 vitalija.kostinaite@lvpa.lt
Projektų vadovė  Monika Visockytė    8 619 28 309 monika.visockyte@lvpa.lt
Projektų vadovė  Teresė Staniulytė   8 616 23 150 terese.staniulyte@lvpa.lt
Ekspertas Gediminas Grigelevičius   8 620 18 032 gediminas.grigelevicius@lvpa.lt

Projektų ekspertų skyrius      
Pareigos Vardas, Pavardė Telefonas El. paštas
Vedėjas Vaidas Lileika   8 620 16 923 vaidas.lileika@lvpa.lt
Ekspertinio vertinimo vadovas Mantas Nocius                 - mantas.nocius@lvpa.lt
Vyriausiasis ekspertas Gytis Petrukaitis   8 687 66 317 gytis.petrukaitis@lvpa.lt
Vyriausiasis ekspertas Tomas Vitkauskas   8 682 90 826 tomas.vitkauskas@lvpa.lt
Vyresnioji ekspertė Eglė Gaulė - egle.gaule@lvpa.lt
Vyresnysis ekspertas Mindaugas Pravalinskas - mindaugas.pravalinskas@lvpa.lt
Ekspertas Audrius Jokštys   8 687 69 978 audrius.jokstys@lvpa.lt
Ekspertė Rasa Mockutė   8 682 92 415 rasa.mockute@lvpa.lt
Ekspertė Giedrė Indriulienė   8 687 08 396 giedre.indriuliene@lvpa.lt
Ekspertas Artūras Sirgedas   8 682 13 844 arturas.sirgedas@lvpa.lt
Ekspertas Vaidas Stiga   8 687 63 305 vaidas.stiga@lvpa.lt
Ekspertas Rimantas Jančauskas   8 618 10 317 rimantas.jancauskas@lvpa.lt
Ekspertas Andrius Gudaitis - andrius.gudaitis@lvpa.lt
Ekspertė Agnė Braškutė 8 687 65 838 agne.braskute@lvpa.lt

Finansų ir apskaitos grupė    
 
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vyresnioji patarėja Elė Norkūnienė   8 687 32 941 ele.norkuniene@lvpa.lt
Vidaus apskaitos specialistė Danguolė Grigaliūnienė   8 620 90 732 danguole.grigaliuniene@lvpa.lt
Vidaus apskaitos specialistė Anželika Tarulienė   8 615 83 137 anzelika.taruliene@lvpa.lt
Techninės paramos apskaitos specialistė Audronė Paukštytė   8 682 90 107 audrone.paukstyte@lvpa.lt

Informacija atnaujinta 2021 m. gegužės 03 d.


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.