sausio
11

LVPA atsako: ką žinoti apie MTEP projektų statybos darbų vertinimą?

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pastebi, kad mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) krypties paraiškose numatytų infrastruktūros darbų vertinimo metu pareiškėjams neretai iškyla papildomų klausimų. Pagrindinius apibendrinome ir atsakome į tai, kokios procedūros ar teisiniai dokumentai yra svarbūs vykdant MTEP techninių projektų vertinimą.
 
Kaip apskaičiuojamos tinkamos finansuoti išlaidos?
 
Nuo ko teikiant paraiškas iki statybos projekto parengimo priklauso statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbų tinkamų finansuoti išlaidų paskaičiavimas, jei pastatas nėra mokslo paskirties?
 
LVPA Projektų ekspertų skyriaus ekspertas Audrius Jokštys akcentuoja, kad išlaidų proporcijos yra skaičiuojamos „pro rata“ principu nuo bendros pastato kvadratūros (pavyzdžiui, jei MTEP patalpų plotas 300,00 kv.m., o bendras pastato plotas 1000,00 kv.m., išlaidų dalis, tenkanti MTEP patalpoms, bus 30 proc.).
 
Maksimali galima statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto kaina paskaičiuojama pagal pastato tūrį vadovaujantis du kartus per metus išleidžiamais palyginamaisiais ekonominiais rodikliais. Statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto kaina, tenkanti MTEP patalpoms, paskaičiuojama naudojant aukščiau minėtą „pro rata“ principą.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad prie MTEP patalpų galima priskirti ir pagalbines patalpas (persirengimo kambarius, WC, konferencijų sales, administracines patalpas), kurios susijusios su pagrindinėmis MTEP veiklos patalpomis. MTEP veikla negalima sandėliavimo, garažų, religinės, viešbučių, maitinimo, kitos paskirties patalpose.
 
„Techniniuose/techniniuose darbo projektuose (TP/TDP), jeigu jie rengiami ne MTEP pastatų statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui, turi būti nurodyta paskirtis, pavyzdžiui, administracinės paskirties pastatas su MTEP patalpomis; gydymo paskirties pastatas su MTEP patalpomis ir pan. Tokios patalpos neturi viršyti 50 proc. bendro pastato ploto. Priešingu atveju yra reikalinga keisti patalpų paskirtį arba iš karto tai nurodant techniniame projekte, arba pakeisti paskirtį po rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto, tačiau tada bus reikalingas naujas paskirties keitimo projektas“, – pažymi A. Jokštys.
 
Ekspertas taip pat teigia, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (12 skirsn. 47 str. 1 d.), statinių naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką.
 
Galiausiai atkreipiamas pareiškėjų ir projektų vykdytojų dėmesys į tai, kad jeigu pagal TP/TDP bus numatoma atlikti pastato aplinkos sutvarkymą, t.y. bus parengta TP/TDP sklypo sutvarkymo dalis, tai šiems darbams (privažiavimo kelių, dangų, mažųjų architektūros priemonių įrengimui) tenkanti išlaidų dalis, kuri priskiriama prie MTEP patalpų, taip pat bus skaičiuojama naudojant „pro rata“ principą.
 
Kokiais teisės aktais remiantis atliekama privaloma projektų ekspertizė?

LVPA Projektų ekspertų skyriaus ekspertas Artūras Sirgedas pažymi, kad techninių/techninių darbų projektų, pateikiamų po finansavimo sutarties ar iki finansavimo sutarties pasirašymo, vertinimą privalo atlikti licencijuoti ekspertai ar ekspertizės paslaugas teikiančios įmonės. Ekspertinis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į būtinų teisės aktų – LR statybos įstatymas ar Statybos techninis reglamentas (STR) – reikalavimus.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (34 str.) ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, projektų ekspertizė privaloma. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų ekspertizės atlikimo privalomus atvejus nustato LR kultūros ministras, suderinęs su aplinkos ministru. Kitus statinio projekto ar atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato LR aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizė neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudėtingąjį statinį, kurio projektavimas ir statyba finansuojama LR biudžeto lėšomis.

Taip pat techninių/techninių darbų projektų vertinimą apibrėžia Statybos techninis reglamentas (STR 1.04.04:2017 punktas 75). Pagal jį numatoma, kad atliekant bendrąją (dalinę) projekto ekspertizę tikrinama, ar projekto (projekto dalies) sprendiniai atitinka:
-          privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus;
-          esminius statinių reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] ir kitus statinio, jo inžinerinių sistemų, statybos sklypo tvarkymo reikalavimus;
-          statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13] (naujos statybos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto atvejais);
-          Statybos įstatymo [5.1] nustatytus trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus;
-          techninio projekto sprendinius (darbo projekto ekspertizės atveju);
-          projekto technologinės dalies projektuotojo parengtos ir statytojo patvirtintos užduoties reikalavimus;
-          projekto dalių sprendinių suderinamumo reikalavimus (bendrosios projekto ekspertizės atveju);
-          teritorijų planavimo dokumentų [5.12];
-          sprendinius; minimalius pastatų energinio naudingumo reikalavimus [5.1].
 
Taip pat šis reglamentas numato, kad be 75 punkte išvardytų reikalavimų, atliekant statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama LR valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, atliekant projekto ekspertizę, tikrinamas statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas.
 
Statinių klasifikavimą numato Statybos techninis reglamentas (STR 1.01.03:2017 punktas 7.11.). Pagal jį mokslo paskirties pastatai yra skirti švietimo ir mokslo reikmėms. Tai institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.