kovo
23

„Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4

Kvietimo pradžia: 2020 m. kovo 23 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. liepos 13 d.
Remiantis 2020-03-23 finansų ministro patvirtinta Laikinąja tvarkaterminas pratęsiamas iki 2020 m. liepos 27 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 22 000 000  Eur.

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
 
Remiama veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.
Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramonės simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).
 
Tinkami pareiškėjai  –  MVĮ, atitinkančios Aprašo 17.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. 

Didžiausia galima finansavimo suma – 1 500 000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. liepos  13 d. 24:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-07-27 24 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020 m. liepos 13 d. 16:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-07-27 16 val.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų. 

Dokumentai:
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA).
2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).
Kartu su paraiška turi būti pridedamas ir įgaliojimas.
3. Aprašo 4 priedas.
4. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas.
5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
8. Verslo planas. Verslo plano finansinė dalis.
9. Investicijų į technologines ekoinovacijas padidėjimas (rodiklio lentelė).
10. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“.
11. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
12. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
13. Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.
14. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų sistemą (DMS):
Paraiškų teikimas per DMS.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
tel. 8 612 85675, el. p. [email protected].
 
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:
tel. 8 682 84182, el. p. [email protected]

Kviečiame peržiūrėti priemonės pristatymo renginio įrašą

Pranešėjų skaidres galite rasti šioje nuorodoje. 

Informacija atnaujinta  2020 m. gegužės 19 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.