sausio
17

„Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017 m. sausio 17 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. kovo 17  d.
 
Kvietimo biudžetas: 12 000 000 Eur.  
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 4 000 000 Eur.

Tinkami pareiškėjai: šilumos tiekėjai, (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai.
 
Kvietimo tikslas: siekiant užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: naujų  didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginių (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) įrengimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų).

Paraiškų pateikimo būdai: paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.
 
Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected].   Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 17 d. 24:00.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. kovo 17 d. 14:45.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. kovo 17 d. 14:45.   

Dokumentai:
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.
2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.
3. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (Aprašo  1 priedas).
4. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė (Aprašo 2 priedas). 
5. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (Aprašo 3 priedas).
6. Informacija apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas).
7. Informacija apie valstybės pagalbą projektui (Aprašo 5 priedas).
8. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 6 priedas).
9. Iš dalies užpildyta paraiškos forma. 
10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
11. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.
12. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
13. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas. (Aktualu nuo 2015 m.  balandžio 1 d.). Aktualus pranešimas.
14. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika. 
15. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė.
16. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (aktualu Aprašo 25.1 ir 25.2 punktų atvejais).
17. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planas (aktualu Aprašo 25.3 punkto atveju). 
18. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
19. Elektros energijos pagamintos didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijų pažymėjimų išdavimo taisyklės. 
20. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išaiškinimas. 
21. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimas.

Konsultacijos:
Priemonės finansavimo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. [email protected], tel. (8 5)   268 7453. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected],
tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.
 

Informacija atnaujinta 2018 m. liepos 3 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.