liepos
15

Priemonės „Intelektas“ kvietimas antrajam etapui

Bendra kvietimo informacija (aktuali II etapui): 
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. liepos 15 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugsėjo 15 d.
 
Kvietimo biudžetas: 60 006 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 4 200 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas:
1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 
Kvietimo tikslas: Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. MTEP;
2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. Viešai prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri įtraukta į Atviros prieigos centrų registrą, skelbiamą interneto svetainėje http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/. Klasteriuose prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri finansuota Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1.4-ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+“ lėšomis ir kuriai taikomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio tęstinumo reikalavimai (informacija apie klasteriuose prieinamą infrastruktūrą skelbiama įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje www.lvpa.lt ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt). Viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuria naudojimasis yra efektyvus, t. y. naudojimasis tokia infrastruktūra nėra 10 procentų ir daugiau brangesnis nei įrangos įsigijimas. Jeigu tam tikriems MTEP atlikti reikalinga akredituota MTEP ir inovacijų infrastruktūra, tuomet papildomai laikoma, kad viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri yra akredituota teisės aktų nustatyta tvarka).

Paraiškų pateikimo būdai:
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną. 
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 15 d. 24:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2016 m. rugsėjo 15 d. 16:00 val. 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Bendra kvietimo informacija ( I etapui):

Kvietimo pradžia: 2015 m. gruodžio 28 d. 
 
Kvietimo pabaiga: 2016 m. kovo 29 d. (kvietimas teikti paraiškas dviem etapais,  kovo 29 d. I etapo pabaiga).
 
Kvietimo biudžetas: 60 006 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 4 200 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas:
1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas);
2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 
Kvietimo tikslas: Paskatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimąsi investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 
1. MTEP;
2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose. Viešai prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri įtraukta į Atviros prieigos centrų registrą, skelbiamą interneto svetainėje http://www.mita.lt/lt/inovacijos/atviros-prieigos-centrai/. Klasteriuose prieinama infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri finansuota Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1.4-ŪM-02-K priemonės „Inoklaster LT+“ lėšomis ir kuriai taikomi 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio tęstinumo reikalavimai (informacija apie klasteriuose prieinamą infrastruktūrą skelbiama įgyvendinančiosios institucijos interneto svetainėje www.lvpa.lt ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lt). Viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuria naudojimasis yra efektyvus, t. y. naudojimasis tokia infrastruktūra nėra 10 procentų ir daugiau brangesnis nei įrangos įsigijimas. Jeigu tam tikriems MTEP atlikti reikalinga akredituota MTEP ir inovacijų infrastruktūra, tuomet papildomai laikoma, kad viešai arba klasteriuose prieinama MTEP ir inovacijų infrastruktūra laikoma tokia infrastruktūra, kuri yra akredituota teisės aktų nustatyta tvarka).

Paraiškų pateikimo būdai:
Šiuo metu nėra galimybės pateikti paraišką per duomenų mainų svetainę.
Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną. 
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 29 d. 24:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iki 2016 m. kovo 29 d. 16:00 val. 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentų sąrašas:

1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas II etapui (I etapo kvietimo teikti paraiškas skelbimas) 

2.Projektų finansavimo sąlygų aprašas.

3.Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti. 

4. Iš dalies užpildyta paraiškos forma (galutinės versija aktuali nuo 2016 m. kovo 7 d.). Paraiškos pildymo rekomendacijos 1 etapui. Paraiškos pildymo rekomendacijos 2 etapui. 

5. Verslo planas (su neesminiais pataisymais aktualus nuo 2016 m. vasario 23 d.). 

6. Verslo plano finansinės dalies pildymo instrukcija ir Verslo plano finansinė dalis.

7. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant priemonės aprašo 10.1 punkte nurodytas veiklas).

8. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant priemonės aprašo 10.2 punkte nurodytas veiklas).

9. Klasterių įrangos sąrašas.

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

11. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas). 

12. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

13. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

14. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

15. Inovacijų raida (sumani specializacija) ir jos kryptys.

16. DMS ir MP pildymo gairės.

Konsultacijos:
 
El. paštu ir registracija į susitikimus LVPA: [email protected]

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Jūratė Jakaitienė. el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7413.

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Vytaras Tamašauskas, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4869.
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Lina Mačiūnienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7420.
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7434.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.
 
Klausimai ir atsakymai (atnaujinta 2016.08.31):

I paraiškų pateikimo etapo seminaro medžiaga:

1. Skaidrės.

2. Vaizdo įrašas.

II paraiškų pateikimo etapo seminaro medžiaga:
 
1. Skaidrės:
Valstybės pagalbos reikalavimai priemonės „Intelektas“ II etapo pareiškėjams
Priemonės „Intelektas“ reikalavimai II etapo pareiškėjams 

2. Vaizdo įrašas:
Valstybės pagalbos reikalavimai priemonės „Intelektas“ II etapo pareiškėjams
Priemonės „Intelektas“ reikalavimai II etapo pareiškėjams 

3. Seminaro II etapo pareiškėjams metu internetu užduoti klausimai - atsakymai.
 
I etapo rezultatų analizė, II etapo dalyviai:
 
1. Pateiktos paraiškos I etapui:

2. Į II etapą patekusios paraiškos.

3. I etapo rezultatų analizė.   
Seminaro projektų vykdytojams medžiaga:

Projekto sutarties vykdymo klausimai.

Priemonės projektų viešinimo reikalavimai.

Projektų pirkimų vykdymas.

Mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas. Išlaidų tinkamumas.

MTEP veiklos ataskaitos:
 
Mokslinių tyrimų veiklos ataskaita
 
Eksperimentinės plėtros veiklos ataskaita

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.