sausio
15

„Naujos galimybės LT“ Nr. 03 ir Nr. 04

Bendra kvietimo Nr. 03 informacija:

Kvietimo pradžia: 2018 m. sausio 15 d., 9.00 val.
 
Kvietimo pabaiga: 2018 m. balandžio 13 d., 24.00 val. 
 
Kvietimo biudžetas: 2 400 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 300 000 Eur, 70-90 proc.
 
Tinkami pareiškėjai: VšĮ „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.
 
Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažas, mažas ir vidutinės įmones (MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
 
Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.
 
Paraiškų pateikimo būdas: 
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
 
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 59 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).
 
Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 13 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos. 
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. balandžio 13 d. 24:00 val.
 

Bendra kvietimo Nr. 04 informacija:

Kvietimo pradžia: 2018 m. sausio 15 d., 9.00 val.
 
Kvietimo pabaiga: 2018 m. balandžio 13 d., 24.00 val. 
 
Kvietimo biudžetas: 600 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 200 000 Eur, 70-90 proc.
 
Tinkami pareiškėjai: VšĮ „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.
Galutiniai naudos gavėjai – KKI sektoriui priskirtinos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ).
 
Kvietimo tikslas: paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
 
Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvos Respublikoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.
 
Paraiškų pateikimo būdas: 
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
 
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 59 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).
 
Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 13 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos. 
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. balandžio 13 d. 24:00 val.

Kvietimų Nr. 03 ir Nr. 04 dokumentai:

1. Kvietimo Nr. 03 skelbimas.
2. Kvietimo Nr. 04 skelbimas.
3. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (atnaujintas 2021-02-11).
    Infografikas, kaip užpildyti paraišką. 
4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (5 priedas).
5. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (6 priedas).
6. Paraiškos forma kvietimui Nr. 03.
7. Paraiškos forma kvietimui Nr. 04.
8. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
12. „Vienos įmonės deklaracija“. 

Paraiškų pateikimas per DMS.
 

Seminaro pareiškėjams (2018-01-25) skaidrės.
 

Seminaro projektų vykdytojams (2018-07-31) skaidrės:
Priemonės projektų įgyvendinimas.
Galutinių naudos gavėjų atitiktis.
Projektų viešinimas.
Išlaidų tinkamumas. Mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai
 

Konsultacijos:
 
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnė Vaitkūnienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4855.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected]
tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė,el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866. 


Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 18 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.