D.U.K.

Tai yra dažniausiai užduodami klausimai apie Laikinosios tvarkos taikymą ir ataskymai į juos.


Bendra informacija


Kas yra Laikinoji tvarka ir kur ją rasti?

Europos Sąjungos fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (ESP), reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą. 
 
Tam tikslui Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų administravimo supaprastinimams. Laikinoji tvarka galios tol, kol šalyje bus paskelbta ekstremali situacija.

Pilną dokumentą rasite čia.

Kaip pasiteirauti dėl Laikinosios tvarkos pasikeitimų, aktualių jums, skaitykite čia.

Ar ekstremali situacija šalyje atleidžia nuo sutartinių prievolių vykdymo?

Siekdama išvengti įvairių piktnaudžiavimo atvejų, Ekonomikos ir inovacijų ministerija kreipėsi į šalies verslo atstovus ir pateikė išaiškinimą dėl sutartinių prievolių vykdymo ir nenugalimos jėgos (Force majeure) sąlygų taikymo ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu.
 
„Norime atkreipti visų verslininkų dėmesį, kad paskelbta ekstremali situacija šalyje neatleidžia įmonių nuo sutartinių prievolių vykdymo. Bandymai kitų sąskaita spręsti savo problemas ir naudotis susiklosčiusia padėtimi yra netoleruotini ir prieštarauja solidarumo principui, kurio šiandien reikia visapusiškai laikytis. Šiomis ypatingomis ir sudėtingomis aplinkybėmis būtina negriauti tarpusavio pasitikėjimo ir nekurti pavojingų precedentų. Todėl imamės prevencinių veiksmų ir kreipiamės į verslo bendruomenę, kad būtų laikomasi tų reikalavimų, kurie yra nustatyti teisės aktuose“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.
 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rašte verslo asociacijoms teigiama, kad Civilinis kodeksas numato, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą tik tuomet, jeigu ji įrodo, kad sutartis negali būti įvykdyta dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir numatyti sutarties sudarymo metu.
 
Tam, kad būtų pripažintos nenugalimos jėgos aplinkybės, būtinos visos šios sąlygos: tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
 
Jeigu nėra visų minėtų sąlygų, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga.
 
Kadangi tokios nenugalimos jėgos aplinkybės, kaip prekybos draudimas, nėra absoliutus draudimas, sutartiniai įsipareigojimai (pvz., atsiskaitymai už prekes ar paslaugas) galėtų būti vykdomi taikant mokėjimo atidėjimą ar kitokius mechanizmus.
 
Pažymėtina, kad Civilinis kodeksas numato ne tik nenugalimos jėgos aplinkybių institutą, bet taip pat ir sutarties vykdymą pasikeitus aplinkybėms. Kai vienai šaliai sutarties įvykdymas tampa sudėtingesnis, ši sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį, prašydama sutartį pakeisti (pavyzdžiui, tartis dėl dalinio mokėjimo, tam tikro mokėjimų grafiko ir pan.), o ne vienašališkai nutraukti tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 
Nenugalimos jėgos aplinkybių patvirtinimo pažymas nustatyta tvarka išduoda prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių. Pažymos gali būti panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Ar mokymai pareiškėjams ir projektų vykdytojams bus ir toliau vykdomi? 

Iki balandžio 12 d. kviečiame Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) seminarus, klausimų-atsakymų sesijas ir kitus renginius stebėti nuotoliniu būdu. 
 
Kaip dalyvauti renginyje, organizuojamame nuotoliu?
 
-  LVPA internetinėje svetainėje, renginių skiltyje, spauskite ant renginio, kuriame norite dalyvauti. Užpildykite išankstinės registracijos formą.

- Visus internetu transliuojamus LVPA renginius galite žiūrėti mūsų internetinėje svetainėje, renginių skiltyje paspaudę ant renginio nuorodos. Transliacijos langą išvysite tik renginiui prasidėjus.

- Internetu transliuojamus renginius taip pat galėsite stebėti ir mūsų „Facebook“ paskyroje.

- Įrašyti jums rūpimus klausimus pranešėjams galėsite LVPA internetinėje svetainėje renginio metu - transliacijos lango apačioje atsiradus klausimų skilčiai.

Kaip LVPA šiuo metu organizuoja savo darbą?

LVPA informuoja, kad dėl COVID-19 situacijos agentūros darbuotojai nuo kovo 16 dienos dirba nuotoliu iki atskiro pranešimo.

Tiesioginiai susitikimai su klientais ir kitais asmenimis bei patikros atidėtos. Esant jau numatytiems susitikimams, LVPA darbuotojai susisiekia su klientais ir kitais asmenimis, pasiūlydami kitą susitikimo formatą arba laiką.

Kaip keisis projektų patikros dėl COVID-19?

Dėl COVID-19 plitimo klientų projektų patikros yra atidedamos vėlesniam laikotarpiui. Pasikeitimas galioja apsilankymams planuojamose projektų įgyvendinimo vietose, tarpinėms patikroms ir suplanuotoms pasibaigusių projektų patikroms.

Tokiu atveju, jei yra gautas ar planuojamas gauti galutinis mokėjimo prašymas, bus vykdoma dokumentinė patikra nevykstant į projekto įgyvendinimo vietą. Jei yra būtina atlikti dokumentinę patikrą, LVPA kreipsis į projekto vykdytoją ir raštu informuos, kaip tokia patikra įvyks bei paprašys pateikti jai reikalingus dokumentus ir (ar) nuotraukas per DMS sistemą.

LVPA užtikrina, kad kiekvieną atvejį spręsime kartu, atsižvelgdami į projektų vykdytojų situaciją ir ieškodami tinkamų sprendimų.

Esant kritinėms situacijoms, svarstysime projektų veiklų vykdymo termino pratęsimo klausimus.

Dėl konkrečių su jūsų projektais susijusių klausimų prašome kreiptis į atsakingą projektų vadovą.

Dėl bendrų klausimų apie apsilankymus planuojamuose projektų įgyvendinimo vietose ir patikrų pasikeitimų prašome kreiptis paštu forcemajeure@lvpa.lt.

Kur kreiptis, jeigu kyla klausimų dėl dokumentų pateikimo į DMS sistemą?

Dažniausiai užduodamus klausimus dėl DMS sistemos galite rasti čia.

Apie dažniausiai pasitaikančias klaidas DMS sistemoje galite paskaityti čia.

Jei nerandate atsakymo į savo klausimą ir norite pasikonsultuoti, kviečiame kreiptis el. p. dms@lvpa.lt arba tel. Nr. +370 682 84182

Ar keisis kvietimų teikti paraiškas terminas?

Vadovaujantis finansų ministro 2020 m. kovo 23 d. patvirtinta Laikinąja tvarka Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Energetikos ministerija pratęsia 14 dienų visų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių, kurios aktualios įsakymo įsigaliojimo dieną, konkursinių kvietimų teikti paraiškas finansuoti projektus paraiškų pateikimo terminus.

Priemonės „Skaitmeniniai inovacijų centrai“ Nr. 1 kvietimo paraiškų pateikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. balandžio 16 d. į 2020 m. balandžio 30 d.;
priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“) Nr. 4 ir Nr. 5 kvietimų paraiškų pateikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. balandžio 20 d. į 2020 m. gegužės 4 d.;
priemonės „Pramonės skaitmeninimas“ Nr. 2 kvietimo paraiškų pateikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. birželio 22 d. į 2020 m. liepos 7 d.;
priemonės „Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4 kvietimo paraiškų pateikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. liepos 13 d. į 2020 m. liepos 27 d.;
priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 3 kvietimo paraiškų teikimo terminas perkeliamas iš 2020 m. balandžio 20 d. į 2020 m. gegužės 4 d.


Avansai


Ar projekto avansas gali būti išmokamas projekto vykdytojui, jeigu nebuvo numatytas projekto sutartyje?

Taip. Tokiu atveju projekto vykdytojas pranešimu per DMS turi kreiptis į LVPA su argumentuotu prašymu į sutartį įtraukti projekto avansą. Teikiant prašymą dėl avanso įtraukimo į sutartį, projekto vykdytojas turi aiškiai pagrįsti avanso poreikį bei turėti atskirą projekto sąskaitą projekto lėšoms apskaityti. Įvertinęs prašymą bei Jūsų argumentus, LVPA darbuotojas atliks sutarties keitimą.

Atkreipiame dėmesį, kad avansas vertinamas atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (avanso mokėjimo sąlygas apibrėžia šių taisyklių 219 -227 punktai, taip pat LVPA tinklapyje aprašyta išmokamo projekto avanso vertinimo tvarka (atsisiųsti dokumentą). Priimant sprendimą dėl avanso skyrimo turės būti įsitikinta, ar prašomo avanso dydis neviršija per artimiausius 6 mėnesius projekto vykdytojo su mokėjimo prašymais planuojamos deklaruoti išlaidų sumos. Jei prašomo avanso dydis yra didesnis, jo poreikis ir dydis turėtų būti pagrįstas bei įvertintas.

Ar projekto avansui reikalinga projekto vykdytojo garantija?

Kartu su avanso mokėjimo prašymu projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys – turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo prašoma suma neviršija 10.000,00 Eur. Avanso garantijų taip pat nereikia pateikti biudžetinėms įstaigoms, valstybės bei savivaldybių įmonėms, valstybės ar savivaldybės valdomoms įmonėms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė.

Ką daryti, jei norima gauti didesnį avansą nei numatyta projekto sutartyje?

Projekto vykdytojas pranešimu per DMS turėtų kreiptis į LVPA su prašymu padidinti projekto avansą. Atkreipiame dėmesį, kad nors maksimalaus galimo išmokėti avanso dydis nuo 30 proc. padidinamas iki 50 proc., Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punkto reikalavimas dėl avanso pagrindimo išlieka, t. y. teikiant prašymą dėl avanso padidinimo, turite pagrįsti avanso poreikį. Įvertinęs prašymą, LVPA darbuotojas atliks neesminį sutarties keitimą.

Ar rangovams trūkstant apyvartinių lėšų, rangovo (ir (ar) projekto vykdytojo) prašymu, gali būti mokamas avansas, net jei to ir nėra numatyta rangos darbų (projekto) sutartyje?

Klausimas:

Ar rangovams trūkstant apyvartinių lėšų, rangovo (ir (ar) projekto vykdytojo) prašymu, gali būti mokamas avansas, net jei to ir nėra numatyta rangos darbų (projekto) sutartyje? Kaip pvz. pastaruoju pandemijos metu tiek vietos, tiek užsienio įrangos/ medžiagų gamintojai/ tiekėjai iki prekių atsiėmimo iš sandėlio, masiškai pradeda reikalauti 100 proc. atsiskaitymo. Anksčiau būdavo daliniai mokėjimai avansu, atidėjimai. Šiuo atveju neplanuotai rangovui trūksta apyvartinių lėšų, nėra galimybės 100 proc. atsiskaityti su įrangos/ medžiagų tiekėjais. Dėl to stringa rezervuotų įrangos/ medžiagų (prekių) tiekimas į objektus, savalaikis darbų vykdymas, aktavimas.

Atsakymas:

Įvykusiuose viešai skelbiamuose pirkimuose išankstinių mokėjimų įtraukti (arba jų didinti), projekto vykdytojas pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatas negali, kadangi tai būtų esminių sąlygų keitimas. Pirkimuose iš vienintelio tiekėjo projekto vykdytojas gali koreguoti pirkimo sutartis (pvz.: įtraukiant ar padidinant avansą), šiuo atveju įgyvendinančioji institucija vertina tik išlaidų tinkamumo klausimą (objektą, kainą, terminus).


Jungtinės veiklos partneriai


Vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių nepradėjo ir nenumato vykdyti įsipareigojimų - ar galima jį pakeisti?

Klausimas:

Dviem jungtinės veiklos partneriams laimėjus konkursą, vienam iš įgaliotų partnerių pasirašius rangos darbų sutartį su projekto vykdytoju (ne perkančioji organizacija), vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių nepradėjo ir nenumato vykdyti įsipareigojimų. Norime paklausti, jei vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių nevykdo (nevykdys) prisiimtų jungtinės veiklos sutartinių įsipareigojimų, dėl kurių stringa sutarties su projekto vykdytoju įgyvendinimas, ar kitas jungtinės veiklos sutarties partneris gali savarankiškai įvykdyti visą sutartį nenutraukdamas rangos darbų sutarties su projekto vykdytoju (siekdamas išsaugoti rangos sutartį)? T.y. įvykdyti rangos darbų sutartį be įsipareigojimų nevykdančio partnerio.
Arba pakeisti įsipareigojimų nevykdantį partnerį kitu, lygiaverčiu ar geresniu.

Atakymas:

Jei vienas jungtinės veiklos partnerių gali tinkamai užbaigti visą sutartį, tai nebūtų laikoma sutarties vykdymo pažeidimu, nebent minėtas partneris neturi kvalifikacijos reikalavimuose Projekto vykdytojas neturėtų sutikti keisti jungtinės veiklos partnerių (išskyrus atvejus dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros, pradinio tiekėjo teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, arba jei tokia galimybė buvo aiškiai nurodyta pirkimo sutartyje), tačiau, jei pirkimo sąlygos nebuvo nustačiusios draudimo esminėms užduotims, manytina, kad galėtų pasitelkti subrangovus nurodytų pajėgumų įvykdyti tos sutarties dalį (pvz. teisę suteikiančių dokumentų, specialistų, technikos ir pan.).

Ar projekto vykdytojas, ne perkančioji organizacija, bendrą mokėtiną sumą gali išskaidyti dalimis, jei sutartyje, pirkimo sąlygose to nebuvo numatyta?

Klausimas:

Ar projekto vykdytojas, ne perkančioji organizacija, bendrą mokėtiną sumą gali išskaidyti dalimis, dalį mokant vienam jungtinės veiklos sutarties partneriui, kitą dalį kitam jungtinės veiklos sutarties partneriui, jei sutartyje, pirkimo sąlygose to nebuvo numatyta. Ar projekto vykdytojas gali tiesiogiai mokėti subrangovams, jei sutartyje to nebuvo numatyta? Sutartyje buvo numatytas atsiskaitymas tik su vienu jungtinės veiklos sutarties partneriu.

Atakymas:

Manome, kad atsiskaitymo tvarkos keitimas, numatant tiesioginį atsiskaitymą su jungtinės veiklos partneriais ir subrangovais, jei visos šalys sutinka, ne perkančiųjų organizacijų (NPO) atveju, ypač atsižvelgus į dabartines aplinkybes, nebūtų esminis, todėl galimas.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.