rugsėjo
25

„Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“ Nr. 1


Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2017-09-25.
 
Kvietimo pabaiga: 2017-11-02.
 
Kvietimo biudžetas: 17 040 000 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 200 000 Eur.
 
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, eksploatuojantys iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius. Partneriai negalimi.
 
Kvietimo tikslas: užtikrinti efektyvesnę šilumos gamybą bei paskatinti didesnį biokuro naudojimą centralizuoto tiekimo sistemose.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW šiluminės galios) įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje.
 
Paraiškų pateikimo būdas: Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-109 priemonės „Biokuro panaudojimas skatinimas šilumos energijai gaminti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau –Aprašas)“ 58 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Duomenų mainų svetainę (toliau - DMS).
 
Pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką užsiregistruoja DMS naudotoju Duomenų teikimo per DMS tvarkos apraše nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 2 d. 24:00 val. pateiktosparaiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. lapkričio 2 d. 24:00 val.

Dokumentų sąrašas:
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.
2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas. Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas. Energetikos ministerijos išaiškinimas dėl aprašo. Aprašo pakeitimas (2018-05-24).
3. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (Aprašo 1 priedas).
4. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė (Aprašo 2 priedas).
5. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (Aprašo 3 priedas).
6. Informacija apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas).
7.  Informacija apie valstybės pagalbą projektui (Aprašo 5 priedas).
8. Iš dalies užpildyta paraiškos forma.  Paraiškos pildymo pavyzdys.

Kiti aktualūs dokumentai:
9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
10. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.
11. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
12. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas. (Aktualu nuo 2015 m.  balandžio 1 d.). Aktualus pranešimas.
13. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika. 
14. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė.
15. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Paraiškų pateikimo per duomenų mainų svetainę instrukcija

Paraiškų pateikimo per duomenų mainų svetainę instrukcija.

Videoįrašas.

Seminaro pareiškėjams skaidrės:
Priemonės pristatymas.

Pagrindiniai valstybės pagalbos reikalavimai..


Paraiškos teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS).
 

Konsultacijos:
Priemonės finansavimo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Dėjė, el. p. [email protected], tel. (8 5)   268 7453. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Informacija atnaujinta 2018 m. gegužės 28 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.