gruodžio
29

„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 04

Bendra kvietimo informacija

Kvietimo pradžia: 2017-12-29, 9.00 val.
 
Kvietimo pabaiga: 2018-02-28, 24.00 val.
 
Kvietimo biudžetas: 1 500 000 Eur.
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur, iki 50 proc.
  
Tinkami pareiškėjai: Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai.
 
Kvietimo tikslas: kuriant pažangią gamtinių dujų skirstymo sistemą, stiprinti vidinį gamtinių dujų tinklą, užtikrinti suskystintų gamtinių dujų terminalo ir tarpvalstybinių jungčių efektyvų naudojimą, taip pat sudaryti sąlygas integruoti Lietuvos gamtinių dujų sistemą į Europos gamtinių dujų vidaus rinką.
 
Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos: naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti dujų skirstymo saugumą ir patikimumą.
 
Paraiškų pateikimo būdas: 
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 62 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).
Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (LVPA) per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos. 
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. vasario 28 d. 24:00 val.

Dokumentai
 
1. Kvietimas teikti paraiškas. 

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas. Atlikti pakeitimai. 

3. Informacija apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (3 priedas).

4. Informacija apie valstybės pagalbą projektui (4 priedas).

5. Paraiškos forma. Infografikas, kaip užpildyti paraišką. 

6. Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika.  

7. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė.

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

11. Investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

12. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

13. Projektų  administravimo ir finansavimo taisyklės.
 
Paraiškų pateikimas per DMS (Aktuali Ryšių reguliavimo tarnybos informacija)
 

Konsultacijos
 
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. [email protected],  tel. (8 5) 268 7456.
 
Bendraisiais klausimais:
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Informacija pateikta 2018 m. vasario 21 d. 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.