balandžio
20

„Intelektas LT-2“

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2018 m. balandžio 20 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2018 m. rugsėjo 25 d.
 
Kvietimo biudžetas: 50 000 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 10 000 000 Eur.

Kvietimo tikslas: paskatinti bendrus mokslo ir verslo mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus.

Atrankos būdas: projektų atranka konkurso būdu.
 
Tinkamas pareiškėjas: 1. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas;
2. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos pareiškėjai – privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas.
3. Pagal Aprašą partnerystė būtina. Privalomi partneriai yra: 3.1. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų, kai pareiškėjai yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas;
3.2. Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų veiklų, kai pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, ir (arba) mokslo ir studijų institucijos, kurios yra privatieji juridiniai asmenys;
3.3. Aprašo 10.3 papunktyje nurodytos veiklos privatieji juridiniai asmenys.
 
Finansuojamos veiklos: 1. fundamentiniai tyrimai (turi sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų); 2. MTEP; 3. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. įranga, įrenginiai ir kitas turtas; 2. projekto vykdymas; 3. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 81 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – LVPA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.
 
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. rugsėjo 25 d. 16:00 val.
 
Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.
 
 LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentų sąrašas:
1. Kvietimo skelbimas.


3. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).
 Infografikas, kaip užpildyti paraišką.

4. Informacija apie gautą valstybės pagalbą (Aprašo 4 priedas).

5. MTEP verslo planas
          Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant aprašo 10.1 ir 10.2 punktuose nurodytas veiklas).
          Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant aprašo 10.3 punkte nurodytas veiklas).

6. Verslo plano finansinės dalies pildymo instrukcija ir verslo plano finansinė dalis.

7. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

11. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

12. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

13. Klasterių įrangos sąrašas.

14. Inovacijų raida (sumani specializacija) ir jos kryptys.

15. Atviros prieigos centrai.

16. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. 

17.
 Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų sistemą (DMS):
1. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.

2.
Dažniausiai užduodami klausimai dėl DMS. 

3.
Įgaliojimo pavyzdys. 

4.
Aktuali Ryšių reguliavimo tarnybos informacija.  

Seminaro pareiškėjams (2018-06-12) skaidrės:
Priemonės pristatymas.
Valstybės pagalbos reikalavimai priemonei.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA l. e. p. Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4869. 
 
LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Egidijus Braciška, el. p. [email protected], tel. (8 5)   259 1131. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
Dėl ekspertinės išvados teikimo:
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimo skyriaus vedėja Domilė Lideikytė, tel. (8 5) 264 4706, el. p. [email protected].

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo direktorė Aušra Vilutienė, tel. (8 5) 261 1009, el. p.  [email protected]


Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 19 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.