birželio
25

„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ Nr. 1 (4)


SVARBUatkreipiame dėmesį, kad paskelbtas pirmasis Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ kvietimas, kurio metu projektai bus atrenkami konkurso vienu etapu būdu, tačiau dėl ribotų techninių galimybių interneto svetainėje www.einvesticijos.lt žymimas jungtinės Nr. JO5-LVPA-K priemonės kvietimo numeriu Nr. 4.
Tai yra tik techninė neatitiktis: ji neturės įtakos paraiškų pateikimo eigai ir tvarkai.

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2018 m. birželio 25 d., 9.00 val.
 
Kvietimo pabaiga: 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val.

Kvietimo biudžetas: iki 75 000 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma:  Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 1 200 000 Eur ;
Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur; Aprašo 10.3 papunktyje nurodytai veiklai – 200 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.
 
Kvietimo tikslas: skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus moklinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.
Tinkamas pareiškėjas: pareiškėjai: 1. privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); 2. viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.
Partneriai: 1. privatieji juridiniai asmenys; 2. mokslo ir studijų institucijos.
 
Finansuojamos veiklos: 1. MTEP; 2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose; 3. naujų produktų ir technologijų sertifikavimas ir su tuo susijusios veiklos.

Kvietimo tinkamos išlaidos:  1. įranga, įrenginiai ir kitas turtas: techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos; 
2. projekto vykdymas: 2.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
2.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
2.3. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
2.4. projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
2.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;
2.6. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto veikloms vykdyti reikalingos transporto Lietuvoje ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą valstybę (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius; 
2.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos;
2.8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 90 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – LVPA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.
 
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Dokumentai:
1. Kvietimo Nr. 1 skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1.

3. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).
 Infografikas, kaip užpildyti paraišką.
 
4. Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas

5. MTEP verslo planas (patikslinta 2018-06-28).

7. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1A (vykdant aprašo 10.1 punkte nurodytas veiklas) (patikslinta 2018-06-28).

8. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1B (vykdant aprašo 10.2 punkte nurodytas veiklas).

9. Verslo plano priedas „Reikalingi ištekliai“, 1C (vykdant aprašo 10.3 punkte nurodytas veiklas).

10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

11. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

12. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

13. „Vienos įmonės“ deklaracija (vykdant aprašo 10.3 veiklą).

14. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).

15. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

16. Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

17. Klasterių įrangos sąrašas.

18. Inovacijų raida (sumani specializacija) ir jos kryptys.

19. Atviros prieigos centrai.

20. Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį.

21. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

22.
 Įnašo šaltinių užtikrinimo vertinimo metodika.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų sistemą (DMS):
1. Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės). Vaizdo įrašas.

Seminaro pareiškėjams (2018-07-17) medžiaga:
Priemonės pristatymas. Valstybės pagalbos reikalavimai (skaidrės).

Priemonės pristatymas. Valstybės pagalbos reikalavimai (vaizdo įrašas)

Paraiškos ir kitų papildomų dokumentų pildymas (vaizdo įrašas).

Efektyvus rizikų valdymas inovacinių (MTEPI) projektų sėkmei (skaidrės).

Efektyvus rizikų valdymas inovacinių (MTEPI) projektų sėkmei (vazdo įrašas).

Klausimų ir atsakymų sesijos pareiškėjams (2018-09-06) medžiaga
 

Aktuali apklausa priemonės pareiškėjams
 

Seminaro projektų vykdytojams (2019-03-14) skaidrės:
 


Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA l. e. Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Alma Jakštienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 0811. 

LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Jūratė Jakaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7413.
 
LVPA l. e. Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresniojo projektų vadovo pareigas Vidas Narbutavičius, el. p. [email protected], tel. (8 5)  212 6627.
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
Dėl ekspertinės išvados teikimo:
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimo skyriaus vedėja Domilė Lideikytė, tel. (8 5) 264 4706, el. p. [email protected].

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo direktorė Aušra Vilutienė, tel. (8 5) 261 1009, el. p.  [email protected].


Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 15 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.