lapkričio
09

Kvietimai teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ Nr. 2 ir Nr. 3

Bendra kvietimo informacija:
Kvietimo pradžia: 2016 m. lapkričio 9 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. kovo 10  d.
 
Kvietimo biudžetas: 19 172 612 Eur, iš jų gamybos įmonėms, t. y. MVĮ, kuriančioms naujus gamybos pajėgumus, numatoma skirti iki 9 586 306 Eur ir paslaugų teikimo įmonėms, t. y. MVĮ, kuriančioms naujus paslaugų teikimo pajėgumus, numatoma skirti iki 9 586 306 Eur.  
 
Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 1 500 000 Eur.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ): gamybos įmonės, kuriančios naujus gamybos pajėgumus, ir  paslaugų teikimo įmonės, kuriančioms naujus paslaugų teikimo pajėgumus. Partneriai negalimi.
 
 
Kvietimo tikslas: paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti ir paslaugoms teikti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.

Paraiškų pateikimo būdai: Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected].  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 10 d. 24:00.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2017 m. kovo 10 d. 14:45.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2017 m. kovo 10 d. 14:45.
 

Dokumentai:
1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.
2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas.
3. Paraiškos forma gamybos įmonėms.
4. Paraiškos forma paslaugų teikimo įmonėms. 
5. Aprašo 5 priedas. 
6. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
7. „Vienos įmonės“ deklaracija (pagal Komisijos reglamentą ES Nr. 1407/2013).
8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.
9. Verslo plano turinio reikalavimų dalis.
10. Verslo plano finansinės dalies pildymo instrukcija (atnaujinta 2017 02 21).
11. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“.
12Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.
13. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.
14. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas. (Aktualu nuo 2015 m.  balandžio 1 d.). Aktualus pranešimas.
15. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
16. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.
17. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties forma.
18. Darbo našumo skaičiavimo lentelė. 
19. BRUTO darbo užmokestis pagal savivaldybes 2015 m.
20. Nedarbo lygis pagal apskritis 2015 m.
21. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Seminaro pareiškėjams medžiaga:
Priemonės „Regio Invest LT+“ pristatymas.
Pagrindiniai valstybės pagalbos reikalavimai.
Seminaro vaizdo įrašai

Seminaro projektų vykdytojams medžiaga:
Projektų sutarties vykdymo klausimai.
Priemonės projektų viešinimas.
Projekto pirkimų vykdymas.
Mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas. Išlaidų tinkamumas.

Konsultacijos:
Konsultacija el. paštu: [email protected].

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojas Karolis Balaišis, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 8500. 

LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Elena Karolienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7419. 

LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Vaidas Lileika, el. p. [email protected], tel. 268 7458. 
  
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866. 
 

Klausimai ir atsakymai (atnaujinta 2017 03 06)


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.