rugsėjo
26

Priemonės „Dizainas LT“ kvietimas teikti paraiškas

Bendra kvietimo informacija:
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. rugsėjo 26 d., 9.00 val.

Kvietimo pabaiga: 2016 m. lapkričio 28 d., 16.00 val.

Kvietimo biudžetas: iki 2 896 200 Eur. 

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: iki 10 000 Eur.

Tinkamas pareiškėjas: MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius trejus finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu trejus finansinius metus) pagal pateiktus paskutinės patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus paskutinės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus. Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą).

Kvietimo tikslas: paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Kvietimo tinkamos išlaidos pareiškėjams:  
1. originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą. Originalus dizaino sprendimas laikomas sukurtu ar pakeistu, kai yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pvz., eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir t. t.);
2. projekto vykdytojo darbuotojų, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino kūrimas, darbo užmokestis, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino kūrimo ar pakeitimo veiklą. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria dizainui kurti (pakeisti), tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą dizainui kurti (pakeisti). Darbo užmokestis finansuojamas, kai yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pvz., eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir t. t.). Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas. Normos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtinta „Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita“, paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškų pateikimo būdas: paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas.
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu [email protected].  Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.
 
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 28 d. 24:00.
 
Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į LVPA iki 2016 m. lapkričio 28 d. 16:00.
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu [email protected] iki 2016 m. lapkričio 28 d. 16:00. 
Dokumentų sąrašas:
 
1. Kvietimo skelbimas

2. Projekto finansavimo sąlygų aprašas.

3. Iš dalies užpildyta paraiškos forma.

4. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengta pagal Aprašo 4 priedą.

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

6. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).

7. „Vienos įmonės" deklaracija.

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

9. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

10. Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašas.

11. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

12. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

13. Darbo našumo skaičiavimo lentelė.

14. Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija.

15. Darbo užmokesčio skaičiavimo lentelė. 

16. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotojų normų nustatymo tyrimo ataskaita.
 
Konsultacijos:
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411;


LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 210 9091; 

LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė,el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.

Registracija į susitikimus [email protected].
Seminarų ir sesijos skaidrės bei vaizdo įrašai:

Seminaro medžiaga pareiškėjams:

1. Valstybės pagalba ir de minimis reikalavimai.

2. Priemonės sąvokų pristatymas. 

3. Priemonės formaliosios dalies pristatymas.

4. Klausimų-atsakymų sesijos skaidrės.

Vaizdo 

Seminaro medžiaga projektų vykdytojams:

1. Projekto sutarčių administravimas.

2. Mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas. Išlaidų tinkamumas.

3. Priemonės projektų viešinimas.

Klausimai ir atsakymai (papildyta 11.02)
 

Pateiktos paraiškos

Skirtas finansavimas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.