rugsėjo
20

„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ Nr. 2 ir Nr. 3

Bendra kvietimo Nr. 2 informacija (šlumos tiekimo tinklų modernizavimui):
Kvietimo pradžia: 2017 m. rugsėjo 20 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. lapkričio 20 d.

Kvietimo biudžetas: 27 000 000 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma:  3  000 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
 
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai.

Kvietimo tikslas: didinti šilumos perdavimo efektyvumą bei paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje.
 
Finansuojamos veiklos: šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius. Remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su Aprašo 9 punkte nurodytomis remiamomis veiklomis;
2. trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su Aprašo 9 punkte nurodytomis remiamomis veiklomis;
3. šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams. Šios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms, jei su privalomo informavimo apie projektą priemonėmis susiję darbai ar paslaugos perkamos kartu su kitais darbais ar paslaugomis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas informacinių stendų įrengimas).
 
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).

Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 20 d. 24:00 val. pateiktos
paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. lapkričio 20 d. 24:00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Bendra kvietimo Nr. 3 informacija (šilumos tiekimo tinklų plėtrai):
Kvietimo pradžia: 2017 m. rugsėjo 20 d.
 
Kvietimo pabaiga: 2017 m. lapkričio 20 d.

Kvietimo biudžetas: 4 547 350 Eur. 
 
Didžiausia finansavimo suma:  3  000 000 Eur.

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
 
Tinkamas pareiškėjas: šilumos tiekėjai.

Kvietimo tikslas: didinti šilumos perdavimo efektyvumą, numatant centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų plėtrą.
 
Finansuojamos veiklos: Remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir apjungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą ir (ar) prijungiant naujus šilumos vartotojus prie šilumos tiekimo tinklų.
 
Kvietimo tinkamos išlaidos: 1. trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, tiesiogiai susiję su Aprašo 9 punkte nurodytomis remiamomis veiklomis;
2. trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su Aprašo 9 punkte nurodytomis remiamomis veiklomis;
3. šeštoji išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams. Šios išlaidos gali būti priskirtos ir kitoms projekto biudžeto išlaidų kategorijoms, jei su privalomo informavimo apie projektą priemonėmis susiję darbai ar paslaugos perkamos kartu su kitais darbais ar paslaugomis (pavyzdžiui, jei perkant statybos darbus kartu perkamas informacinių stendų įrengimas).
Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 52 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).

Pareiškėjas, prieš pateikdamas paraišką, užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.
 
Paraiškos teikiamos LVPA per DMS šių Taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 20 d. 24:00 val. pateiktos
paraiškos atmetamos.
 
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Kartu su paraiška pareiškėjas turi per DMS arba, kai negalima pateikti per DMS, šių Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytais būdais (iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos) pateikti projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus paraiškos priedus.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2017 m. lapkričio 20 d. 24:00 val.
 
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kvietimų Nr. 2 ir Nr. 3 dokumentai:
1. Kvietimo Nr. 2 (šilumos tiekimo tinklų modernizavimui) skelbimas. 

2. Kvietimo Nr. 3 (šilumos tiekimo tinklų plėtrai) skelbimas.

3. Projekto finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2.

    Priedai:
     Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (1 priedas).
     Naudos ir kokybės vertinimo lentelė (2 priedas).
     Patikros lapas (3 lentelė).
     Informacija apie gautą valstybės pagalbą (4 priedas).
     Informacija apie vastybės pagalbą projektui (5 priedas).

   Projekto finansavimo salygų aprašo Nr. 2 pakeitimas (2018-01-05 įsakymu).

4. Iš dalies užpildyta kvietimo Nr. 2 paraiškos forma.

5. Iš dalies užpildyta kvietimo Nr. 3 paraiškos forma.

6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

7. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas. 

8. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

9. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas.

10. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas.

11. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (aktualu didelėms pramonės įmonėms). 

12. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų svetainę (DMS)
Paraiškų teikimas per DMS (skaidrės).  Vaizdo įrašas.

Seminaro pareiškėjams skaidrės:
Priemonės pristatymas.

Valstybės pagalbos reikalavimai.

Klausimai ir atsakymai:
Priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ klausimai ir atsakymai.

Konsultacijos:
Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 268 7411.
 
LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Sigita Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. (8 5)  268 7429. 
 
Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. [email protected],
tel. (8 5) 210 9091.
 
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. [email protected], tel. (8 5) 203 4866.


Informacija atnaujinta 2018 m. sausio 19 d.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.